HOME

Pilotażowy Program EU ETV powstał z myślą o rozwoju sektora MŚP - wsparciu producentów i dystrybutorów innowacyjnych technologii środowiskowych. Celem programu jest promocja tych technologii poprzez zapewnienie potwierdzenia przez niezależną stronę trzecią parametrów działania technologii oraz uzyskiwanego efektu ekologicznego.

 

EU ETV ma pomóc w komercjalizacji i wprowadzeniu na inne rynki innowacyjnych technologii przyjaznych środowisku oraz wzmocnić pozycję rynkową MŚP oferujących takie technologie.

 

EU ETV umożliwia uzyskanie Świadectwa Weryfikacji stanowiącego niezależny, oparty na podstawach naukowych dokument potwierdzający parametry deklarowane przez dostawcę/twórcę. Świadectwo jest publikowane na stronach Komisji Europejskiej i jest uznawane w całej Unii Europejskiej. Dokument pozwala inwestorom (nabywcom) i użytkownikom w dokonywaniu wyboru technologii, przyczyniając się do zmniejszenia ryzyka inwestycyjnego oraz zwalnia ich z konieczności przeprowadzenia badań potwierdzających sprawność technologii.

 

Wnioskodawca sam wybiera i deklaruje parametry sprawności podlegające weryfikacji i świadczące o innowacyjności technologii.

 

Zakład Weryfikacji Technologii Środowiskowych (WTS) w Instytucie Ochrony Środowiska – Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie posiada akredytację PCA na prowadzenie weryfikacji w ramach EU ETV i wystawia Świadectwa Weryfikacji.

 

 

 

Do pierwszych 12 weryfikacji prowadzonych przez Zakład WTS Komisja Europejska dopłaci do 45% kosztów, a do skróconego przeglądu technologii „QUICK SCAN” do 100%!

 

 

 

 

 

Facebook